Навигација

„Покрени се за будућност“

Програм „Покрени се за будућност“ развио се 2012/13. из Програма „Партнерство за образовање и развој заједнице“ (ПЕЦД програм), који је настао 2004. доласком компаније Филип Морис у Србију као јединствен програм подршке образовању, a усмерен на помоћ најбољим студенатима Универзитета у Нишу додељивањем студентских стипендија и грантова за реализацију студентских пројеката.

Препознавши да је запошљавање основни проблем младих у Србији након завршетка студија, ове године партнерски смо се укључили у пројекат „Покрени се за посао“ са организацијом ЕНЕКА из Ниша, која има вишегодишње искуство у помоћи при покретању бизниса социјално-угроженим категоријама становништва. За разлику од дела програма који спроводи ЕНЕКА и који се односи на целокупну популацију, и где се као кључни параметар узима социјални статус кандидата, део који се односи на академце подразумева пре свега старосну границу – младе високообразоване појединце старости између 23 и 35 година и добру пословну идеју.

Програм „Покрени се за посао“ додељује грантове у износу до 200.000,00 динара за куповину неопходне опреме за рад. Поред тога, свим добитницима биће обезбеђена пословна и стручна пракса, као и стална саветодавна помоћ. Конкурс је отворен до 28. фебруара 2013. године, а све информације и пријавни образац можете видети на сајту http://www.pokrenisezabuducnost.rs/.