Навигација

НИС шанса 2012

НИС а.д. као једна од највећих енергетских компанија у региону, у оквиру своје корпоративне друштвене одговорности у сарадњи са локалним самоуправама наставља реализацију програма НИС ШАНСА 2012, у циљу запошљавања младих, талентованих кандидата са завршеним факултетом. Конкурсом се захтевају кандидати без претходног радног искуства у струци, а са дипломом најмање основних академских студија. Предност приликом селекције имају кандидати са оствареним просеком изнад 8,5 током студирања. Конкурс је отворен до 25.09.2012. године. Конкурсом су обухваћени и студенти који ће непосредно након истека конкурса дипломирати, најкасније до 10. октобра, када би били обавезни да доставе скенирану диплому или уверење о дипломирању.

Детаљније у прилогу: NIS SANSA 2012.pdf