Навигација

Siemens Trainee Excellence Program - STEP

Компанија „Siemens” пружа јединствену шансу младим стручњацима иновативног духа, спремним да уче и да се усавршавају, да учествују у СТЕП програму (Siemens Trainee Excellence Program - STEP) и тиме закораче од теорије ка пракси у продуктивном пословном окружењу.

У Сименсу знају да се најбоље учи кроз рад. Управо зато је покренут СТЕП - програм за будуће стручњаке, који ће у потпуности бити укључени у све дневне активности компаније. Одабрани кандидати ће сносити пуну одговорност за поверене задатке, а у стицању драгоцених искустава имаће подршку и помоћ свих запослених.

Кандидати за СТЕП програм су сви који су завршили електротехнички или машински факултет у последње две године и који су, уз одлично познавање енглеског језика и рада на рачунару, спремни да демонстрирају знања и технике стечене кроз претходна искуства на различитим активностима, пројектима и у организацијама. Сименс жели да на праксу прими младе, флексибилне, комуникативне и енергичне особе посвећене остваривању изузетних резултата, тимске играче које одликује етичност у обављању посла.

Предност у првој фази селекције имаће кандидати са високим постигнућем у току студија (висок просек, завршетак факултета пре рока, ванфакултетска ангажованост током студирања…)

Пријаве са биографијом шаљу се на www.siemens.rs/posao_i_karijera.

Рок за пријаву је 1. септембар. На разговор ће бити позвани кандидати који уђу у ужи избор.

Погледајте постер у прилогу