Навигација

Konsing Group, IT инжењер приправник, 4 извршиоца

Огранак KonsingNET (www.konsing.net) компаније Konsing Group расписује конкурс за:

IT инжењер, приправник - 4 извршиоца

Услови:

  • Дипломирани инжењер електротехнике, Одсек за телекомуникације и информационе технологије

Поред горе наведених, за кандидата важе и следећи услови:

  • Знање енглеског језика
  • Возачка дозвола Б категорије
  • Да је кандидат држављанин Републике Србије

Биографије без задовољених услова из конкурса неће бити разматране. Само кандидати који уђу у ужи круг биће контактирани.

Биографије, уз назнаку радног места за које се конкурише, слати на адресу:
"Konsing Group" доо, Сурчински пут 13, 11000 Београд или e-mail адресу: job@konsing.com до 15. Јула 2011. године.