Навигација

19М054АМР - Аутономни мобилни системи

Спецификација предмета
НазивАутономни мобилни системи
Акроним19М054АМР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима-
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са концептима кретања, позиционирања и навигације робота у простору, сензорских система робота, као и програмирања сервисних роботских система на софтверским платформама отвореног типа (РОС).
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за рад у области пројектовања и управљања сервисним мобилним роботима и аутономним возилима.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e054trs
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3AgeS56kv6-pb1NmAEt0TfTmMhOdeO6_AN3d0vf_y-VwI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=88b19e4d-31c6-4aab-901f-242af8b13b18&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПринципи кретања аутономних мобилних робота(АМР): појмови, модели, примене и ограничења. Сензорски системи: близине, додира, положаја оса, оријентације и позиционирања. Одлучивање на основу мерења више сензора. Локализација и мапирање простора. Планирање кретања и навигација робота. Концепти имплментације на хардверским и софтверским архитектурама АМР - оперативни систем за роботику(РОС).
Садржај практичне наставеВежбе на образовним платформама у области сервисне мобилне роботике - TurtleBot, DaNI, мобилне роботске платформе. Програмирање роботског система у наменској платформи за роботику - Robot Operating System (ROS). Пројектни задаци на изабране теме.
Литература
  1. R. Siegwart, I. Nourbakhsh, Introduction to Autonomous Mobile Robots
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, вежбе, лабораторијске вежбе и пројектни задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти60
Колоквијуми0
Семинари0