Навигација

19Е061Ф2 - Физика 2

Спецификација предмета
НазивФизика 2
Акроним19Е061Ф2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаОвладавање физичким концептима везаним за оптику, атомску, нуклеарну и полупроводничку физику, механику флуида и термодинамику кроз упознавање са принципима рада оптичких, електронских, термо- и хидродинамичких уређаја и нуклеарних постројења за примене у сензорима, преносу информација, осветљењу и формирању слике, мерењима, изворима и конверзији енергије. Позиционирање физике у модерној техници.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање природе светлости и њене улоге у реализацији сензора и система за пренос информација. Овладавање основама физике XX века кроз примене полупроводничких направа и атомског зрачења. Стицање инжењерских вештина у прорачунима протока флуида, снаге пумпи и турбина, и примени термодинамичких циклуса при конверзији енергије. Стицање свести о глобалном загађењу и будућим изворима енергије.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oo1f2/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3AY4nEPpZaJRB6m0tZoPLCQMLufhNgFJP_rVbdSJLu29o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bdcde45d-35d4-46a1-8be0-28b01eda4bc0&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеЗакони таласне и геометријске оптике; осветљење; оптичка влакна, камере. Елементи модерне физике; атомска и нуклеарна структура; пн спој; Лампе, ласери, LED; соларне ћелије, сензори слике; радиоактивни сензори. Статика и динамика флуида; вискозност; сензори, бранe, турбине, ветрогенератори. Идеални и реални гас; термодинамички принципи; сензори температуре; Реактори; обновљиви извори енергије;
  Садржај практичне наставеОпшта техника решавања проблема имплементирана кроз рачунске вежбе са циљем оспособљавања студената да идентификују основне елементе проблема, искористе их да поставе и реше физичко-математичке моделе уз ефикасну проверу решења и елиминацију грешака.
  Литература
  1. Скрипте (Ј. Цветић: „Механика флуида“, П. Маринковић „Топлота“) и слајдови са предавања у електронској форми на nobel.etf.rs
  2. К.Николић, П.Маринковић, Ј.Цветић: Физика збирка решених задатака, ДН Центар, Београд 2014.
  3. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: „Fundamentals of Physics“, Wiley, 2007.
  4. L.A. Bloomefield: „How things work – the physics of everyday life“, Wiley, 2013.
  5. B. Crowell: „Conceptual Physics“, 2006.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања која комбинују класичан теоријски приступ и феноменолошки приступ (кроз студије случаја). Вежбе на табли.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит40
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми60
  Семинари0