Навигација

19Е052ДМС - Динамика механичких система

Спецификација предмета
НазивДинамика механичких система
Акроним19Е052ДМС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознаје студенте са напреднијим појмовима и концептима динамике (Лагранжова и Хамилтонова формулација механике). Даје основу за разумевање и моделирање мехатроничких система.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљава студента за сагледавање и описивање сложених динамичких система са великим бројем степени слободе. Даје предзнање за моделирање механичих/динамичких система за потребе симулације и управљања.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e052meh
  Садржај теоријске наставеРотација крутог тела око фиксне и покретне осе. Тензор и главне осе инерције. Ојлерове једначине. Варијациони рачун. Лагранжове једначине кретања за конзервативне, неконзервативне и системе са идеалним везама. Нетерина теорема, закони одржања. Хамилтонове једначине кретања. Лиувилова теорема. Спрегнуте осцилације и нормални модови. Нелинеарни и хаотични системи. Бифуркације. Логистичка мапа
  Садржај практичне наставеСелектовани задаци из наведених теоријских области. Пројектни задаци са практичним проблемима из динамике.
  Литература
  1. L. D. Landau, E. M. Lifšic, Mehanika, Građevinska knjiga, Beograd, 1961.
  2. J. R. Taylor, Classical Mechanics, University Science Books, 2005
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе, пројектни задатак, консултације.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит60
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми30
  Семинари10