Навигација

19Е034ОБМ - Оптичке и бежичне мреже

Спецификација предмета
НазивОптичке и бежичне мреже
Акроним19Е034ОБМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаОсновни принципи рада и пројектовање магистралних (DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing) и приступних (GPON - Gigabit-capable passive optical networks) оптичких мрежа. Основни принципи рада и пројектовање локалних бежичних мрежа (WLAN - Wireless Local Area Networks).
Исходи учења (стечена знања)Студент би требало да зна основне карaктеристике компоненти DWDM и GPON система. Студент треба да овлада основним принципима пројектовања DWDM и GPON мрежа. Студент треба да стекне увид у организацију WLAN мрежа, као и да има спосoбност да самостално спроведе основне фазе конфигурисања и пуштање мреже у рад.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеГенералне карактеристике, архитектура и пројектовање DWDM мрежа. Генералне карактеристике, архитектура и пројектовање GPON мрежа. WLAN - Технике приступа бежичном медијуму (DCF, PCF, EDCA, HCCA). Спецификације физичког слоја. Roaming. Основни постулати сигурносних процедура у WLAN мрежама (очување тајности и интегритета података и аутентификација корисника).
Садржај практичне наставеПројектовање сегмената DWDM мреже кроз самосталне пројекте. Конфигурисање уређаја и пуштање WLAN мреже у рад (ad-hoc и инфраструктурна топологија), и анализа roaming-a у оквиру постојеће WLAN мреже на ЕТФ-у.
Литература
  1. DWDM стандарди: ITU-T G. 694, 692, 709, 652, 653, 654, 655, 656, 657
  2. GPON стандарди: ITU-T G. 984.1, 984.2, 984.3, 984.4, 984.5, 984.6, 984.7
  3. Документација реномираних произвођача опреме (Ericsson, Huawei, …)
  4. Н. Нешковић, Локалне бежичне мреже, Академска мисао, Београд, октобар 2016
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит40
Практична настава30Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари