Навигација

13М051НИ - Неурално инжењерство

Спецификација предмета
НазивНеурално инжењерство
Акроним13М051НИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са неурофизиолошким процедурама снимања и обраде сигнала, увод у неуроимиџинг технологије, упознавање са принципима роботских асистивних система и рехабилитационо инжењерство.
  Исходи учења (стечена знања)Способност за истраживачки и инжењерски рад у областима неуралног инжењерства.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13m051ni
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3adbGhaOYy2ET51x7tD0RKSnFUgVG6dFq3VvT1npKTBCM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=92ccf368-6ae5-4b08-8039-0e8b29fc1ede&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеНеурални интерфејси, технике снимања и обраде неуралних сигнала. Mозак-рачунар интерфејс. Електрична и магнетска стимулација у успостављању сензорно-моторних функција. Неуралне протезе за слух, визију, дисање, контролу покрета, уринарних функција, когнитивну повратну спрегу. Неуророботика. Рехабилитациона роботика. Oснове неуроимиџинг технологије. Преклиничке студије.
  Садржај практичне наставеПрактични рад у лабораторији и клиникама.
  Литература
  1. Popović, DB, Sinkjær T. Control of Movement for the Physicaly Disabled, Springer, 2000, London, U,.K
  2. Dhilon G, Horch K. (Eds.) Neuroprosthetics: Theory and Practice, 2004, World Sci Publ, New York
  3. Artemiadis P, Neuro-robotics. Trends in Augmentation of Human Performance, 2014.
  4. Ombao H, Lindquist M, Thompson W, Aston J, Handbook of Neuroimaging Data Analysis. CRC Press; 2016.
  5. Akay, Metin, ed. Handbook of neural engineering. Vol. 21. John Wiley & Sons, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе са консултацијама, самостални рад на пројекту.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава20Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари40