Навигација

13Е054ТРС - Теорија роботских система

Спецификација предмета
НазивТеорија роботских система
Акроним13Е054ТРС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са теоријом на којој почива пројектовање и рад робота.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за рад у области пројектовања и управљања роботима, као и за даље усавршавање.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОСНОВЕ: Појам, историјат, поделе. КОНСТРУКЦИЈА. КИНЕМАТИКА: Геометрија, координатни системи, трансформационе матрице, унутрашње/спољашње координате, брзине и убрзања, Јакобијани, редунданса. ДИНАМИКА: Директни/инверзни проблем, контактни задаци, моделирање и симулација. УПРАВЉАЊЕ: Хијерарсијски нивои. Инелигентно управљање. ПРИМЕНЕ. Човеколики/индустријски/сервисни роботи. Роботи у медицини
  Садржај практичне наставеВежбе на роботима у виртуелном окружењу лабораторије за роботику - ВРЛ. Семинарски радови на задате практичне теме.
  Литература
  1. В. Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду.
  2. B. Siciliano, O Khatib, Springer handbook of robotics, Springer-Verlag, Berlin.
  3. S. Y. Nof, Handbook of Industrial Robotics, publ. John Wiley.
  4. специфична књишка и часописна литература
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе, семинарски радови, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари50