Навигација

13Е053РА - Роботика и аутоматизација

Спецификација предмета
НазивРоботика и аутоматизација
Акроним13Е053РА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаОсновни курс у овој области: упознавање са базичним појмовима и концептима и припрема за даље усавршавање.
Исходи учења (стечена знања)Студент има основна знања која могу бити "завршна" или представљати припрему за даље усњавршавање у овој области.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://automatika.etf.rs/sr/13e053ra
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3az6MYdpZUEuTVr9rOfYIFe_t2Ql0sIkBvGpvssYMJ0eU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7e9f796-d193-4e9a-ae60-251535414656&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеРОБОТИКА: Основне структурне шеме. Дефинисање геометрије робота. Кинематика и динамика робота. Сензори. Погони. Завршни уређаји. Управљање и програмирање. Примена. АУТОМАТИЗАЦИЈА: Обрадни процеси и технолошки поступци (обрада резањем, пластичном деформацијом, специјалне и посебне методе). Аутоматизација обрадних процеса (CNC машине). Шире аутоматизоване целине.
Садржај практичне наставеВежбе са индустријским роботом цилиндричне конфигурације - УМС2. Вежбе на роботима у виртуелном окружењу лабораторије за роботику - ВРЛ. Семинарски радови на задате практичне теме.
Литература
  1. В. Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду.
  2. М. Калајџић, Технологија машиноградње, Машински факултет, Београд..
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, вежбе, лабораторијске вежбе, самостални семинарски рад, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари40