Навигација

Рокови за пријаву испита

Молимо студенте да редовно прате обавештења везана за испитне рокове!

Јануарски испитни рок испити јесењег семестра

Рок за пријаву испита 18 – 24. децембар 2017.
Трајање испитног рока 13. - 24. јануар 2018.

Фебруарски испитни рок испити јесењег и пролећног семестра

Рок за пријаву испита 18 – 24. децембар 2017. за испите који се одржавају од 29.01. до 02.02.2018
22 – 28. јануар 2018. за испите који се одржавају од 03.02. до 14.02.2018.
Трајање испитног рока 29. јануар - 14. фебруар 2018.

Јунски испитни рок испити пролећног семестра

Трајање испитног рока 9. - 20. јун 2018.

Јулски испитни рок испити пролећног и јесењег семестра

Трајање испитног рока 25. јун - 11. јул 2018.

Септембарски испитни рок испити јесењег и пролећног семестра

Трајање испитног рока 22. август - 2. септембар 2018.

Октобарски испитни рок испити јесењег и пролећног семестра

Трајање испитног рока 12 - 23. септембар 2018.


Испити се пријављују искључиво у дефинисаним роковима. Пријава испита после истека рока за пријаву могућа је само до почетка испитног рока уз плаћање закаснеле пријаве.

За испите који се плаћају новац за пријаву испита мора бити на рачуну студента пре почетка рока за пријаву испита. Немогућност пријаве испита због неблаговремене уплате третираће се као закаснела пријава испита.

Пријава испита условљена је попуњеним електронским уписним листом, образац ШВ-20, преко студентских сервиса и уплаћеном доспелом ратом школарине за самофинасирајуће студенте.


Рокови за уплату школарине 2017/18.

Студенти који плаћају школарину у обавези су да уплате:

  • прву рату до 31. октобра 2017. године
  • другу рату до 01. децембра 2017. године
  • трећу рату до 01. марта 2018. године
  • четврту рату до 01. маја 2018. године