Навигација

Одлука Фондације Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић

Награда је додељена студентима:

  • Јелени Весковић, студенткињи Технолошко-металуршког факултета, која је у претходној школској години завршила основне академске студије са просечном оценом 10,00,
  • Матији Додовићу, студенту Електротехничког факултета, који је у претходној школској години завршио основне академске студије са просечном оценом 9,86 и
  • Марти Мирков, студенткињи Електротехничког факултета, за научно-истраживачки рад: Application of Bayes and kNN Classifiers in Tumor Detection from Brain MRI Images, Proceedings of the IX International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN), Novi Pazar, Serbia. 2022.