Навигација

Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за студијски програм Напредне информационе технологије за школску 2022/2023. годину

СтудентскеУпис

Oбјављујемо  Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2022/2023. годину:

Упис кандидата ће се обавити у петак, 14. октобра, у 15 часова у сали 60.

За упис је потребно:

  • индекс  (добија се на упису)
  • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
  • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
  • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
  • самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „ (уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
  • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
  • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
  • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид
  • Изјава о овлашћењу за коришћење података студента (добија се при упису)
  • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета, а до достављања Решења биће им задржан индекс.

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе студентски налог у Рачунском центру како би приступили сервисима.