Навигација

Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија у другом уписном року за школску 2022/2023. годину

СтудентскеУпис

Oбјављујемо  Коначну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије у другом уписном року за школску 2022/2023. годину:

Kоначна ранг листа кандидата за упис – студијски програм Електротехника и рачунарство на српском језику

Кандидати на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Упис кандидата обавиће се  у четвртак, 27. октобра  од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

За упис је потребно:

  • индекс  (добија се на упису)
  • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
  • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
  •  признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у износу од 1.600 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „
  • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених за рођене ван Републике Србије
  • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
  • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид
  • изјава о овлашћењу  за коришћење података студента (добија се при упису)
  • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика
  • попуњен План студија *

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета, а до достављања Решења биће им задржан индекс.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара и може се платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара уплаћује се приликом уписа. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина - прва рата.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу броја ЕСПБ за допунске испите (1.800 динара по боду).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе студентски налог како би приступили сервисима. Обавезно је попунити електронски ШВ-20 образац.

*Студенти морају да пријаве предмете према правилима уписаног модула. По правилу, ако другачије није прописано, најмање 3 предмета обавезно су из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета. По пријави предмета сагласност за избор предмета даје Руководилац модула.