Навигација

Упис школске 2022/2023. године за студенте основних академских (и основних) студија

СтудентскеУпис

Упис школске 2022/23. године почеће од понедељка, 03.10.2022. године.

Предаја индекса за упис (од 10 до 12 часова) и подизање индекса по обављеном упису ће бити у студентској читаоници Факултета по распореду уписа који је дат у прилогу.

Студенти могу обавити упис само када им све оцене испита које су полагали у школској 2021/22. буду унете у систем.

Пре уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса:

 • провере да ли су им све оцене унете
 • попуне електронски уписни лист, образац ШВ-20. Сва поља у обрасцу морају бити попуњена. Папирни обрасци за упис се не попуњавају.
 • попуне студентску анкету
 • провере све податке на студентским сервисима (матичне податке и посебно положене испите и шифре предмета у односу на наставни план по коме студирају). Посебно се односи на студенте 2. године студијског програма Електротехника и рачунарство који су полагали испите пре уписаног модула, а који морају имати сређен наставни план решењем о признатим испитима.

Све неправилности морају се пријавити Студентском одсеку како бисмо их благовремено исправили.

Студенти студијског програма Електротехника и рачунарство који први пут уписују 2. студијску годину уписују се након завршеног рангирања за модуле, о чему ће бити накнадно обавештени.

Студенти студијског програма Софтверско инжењерство, који су прву студијску годину први пут уписали у школској 2019/20, 2020/21. или 2021/22. години, уписују се након завршеног рангирања за буџет, о чему ће бити накнадно обавештени.

Студенти који студирају по старом Закону могу завршити студије по програмима по којима су студирали  до краја школске 2022/2023. године, тј. до 30 септембра 2023. године  и уписују школску 2022/23. годину у планираним терминима за упис.

Посебни случајеви уписа:

 • Студенти којима 01. октобра 2022. године истиче законски рок за завршетак студија у двоструком трајању студија могу поднети молбу за продужетак студија у троструком трајању студија. Молбе се подносе при упису (датум на молби мора бити пре 01.10.2022.).
 • Студенти који су први пут уписали прву годину студија школске 2018/2019. године, а који су у школској 2021/22. години били у статусу финансирања  из буџета, задржавају право финансирања из буџета и у школској 2022/23. години. Самофинансирајући студенти остају у том статусу без обзира на број остварених еспб кредита у школској 2021/22. години.
 • Студенти који желе да промене студијски програм или модул подносе молбу у Студентском одсеку и биће уписани по решењу молбе.
 • Студенти студијског програма Електротехника и рачунарство који желе да поднесу  молбу за ослобађање плаћања дела школарине на основу социјалног статуса могу то да учине при упису, и то:
 1. Студенти материјално угрожених породица који подносе молбу за ослобађање дела школарине, уз молбу (формулар из скриптарнице Факултета) подносе и уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства за период од 1. јануара до 30. јуна 2022. године који издаје надлежни општински орган у месту пребивалишта студента. Проценат ослобађања за једну годину је до 50% и зависи од просечног месечног прихода по члану домаћинства. Укупан износ ослобађања током студија не може прећи износ једне целе школарине( укупно 100% ).
 2. Студенти који због смрти чланова уже породице у школској 2021/22. години  подносе  молбе за ослобађање од плаћања школарине у износу од 100%, поред молбе подносе и  фотокопије одговарајућих докумената (оригинал  извода из матичне књиге умрлих на увид).

Студенти уписани први пут у прву студијску годину у школској 2022/23. години немају право ослобађања плаћања дела школарине на основу материјалног статуса.

За упис је потребно:

 • индекс
 • признаница о уплати за Универзитет – Центар за развој каријере у износу од 100  динара, коју плаћају сви студенти
 • признаница о уплати  за Универзитет у износу од 1.000  динара,  коју плаћају  само самофинансирајући  студенти

Уплата за Универзитет за самофинансирајуће студенте може се објединити и уплатити у износу од 1100 динара .

Надокнаду за Универзитет у износу од 1100 динара плаћају и самофинансирајући студенти студијског програма Софтверско инжењерство који примају стипендије, односно који су  ослобођени плаћања школарине.

Уплате за Универзитет се врше на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48,  модел 97, са позивом на бр. 80200, сврха уплате: “за Универзитет“.

 • После обављеног уписа студенти преко својих студентских сервиса бирају предмете које желе да упишу за јесењи семестар школске 2022/23. године о чему ће детаљније  бити постављено посебно обавештење
 • Приликом уписа, самофинансирајући студенти не подносе доказ о уплати прве рате школарине. Студенти који се сами финансирају, према предрачуну на основу броја пријављених кредита, после пријаве предмета, а по упутству за електронско плаћање, плаћају рате по утврђеној динамици. Рок за плаћање прве рате је најкасније до 31. октобра 2022.
 • Школарина за основне студије за школску 2022/23. годину, за студијски програм Елекротехника и рачунарство  износи 108.000 динара. За  прво праћење предмета цена по кредиту је 1800 динара, а за поновно праћење предмета цена је 1200 динара  по кредиту.
 • За студијски програм Софтверско инжењерство школарина износи 243.500 динара. Цена по кредиту за прво и за поновно праћење предмета је 4.058 динара.

Упис студената на терет буџета

Право финансирања из буџета имају студенти који су први пут уписали прву годину студија школске 2019/20, 2020/21. или 2021/22. године, а који су у школској 2021/22. години остварили најмање 48 ЕСПБ бодова и ако се налазе у оквиру квоте за финансирање из буџета.

Студенти студијског програма Софтверско инжењерство који су први пут уписали прву годину студија школске 2019/20, 2020/21. или 2021/22. године чекају рангирање за упис на терет буџета, а упис ће обавити по објављивању ранг листе.

 

Термини за упис

Први круг уписа почеће од понедељка, 03. октобра 2022. године,  према следећем распореду:

Понедељак, 03. октобар

 • Упис  студената  који обнављају 1. или 2. годину студија студијског програма ЕР. Студенти 2. године ЕР који имају положен испит на другом модулу, а нису до сада поднели молбу за признавање испита, то морају урадити пре уписа у наредну годину,  јер се у супротном неће моћи уписати!
 • Упис студената који обнављају 1. или  2. годину студија студијског програма СИ, који су први  пут уписали  прву годину  студија  пре школске 2019/20. године

Уторак, 04. октобар

 • Упис 4. године студија студијског програма ЕР
 • Упис 4. године студија студијског програма СИ за студенте који су први  пут уписали  прву годину студија  пре школске  2019/20. године

Среда, 05. октобар

 • Упис 3. године студија студијског програма ЕР

Студенти студијског програма ЕР  на упису  пријављују изабрани смер

 • Упис 3. године студија студијског програма СИ за студенте који су први  пут уписали  прву годину студија пре школске 2019/20. године
 • Упис студената који студирају по старом закону

За студенте који нису обавили упис у предвиђеним терминима, настављамо упис у четвртак, 06., петак, 07. и у понедељак, 10. октобра, по истом распореду по годинама.

 

НАПОМЕНА:

Упис  први пут  2. студијске године студијског програма ЕР  обавиће се након објављивања  ранг листе за модуле. 

Упис студената студијског програма Софтверско инжењерство који су први пут уписали прву годину студија школске 2019/20.,  2020/21. или 2021/22, године  обавиће се после објављене ранг листе за финансирање из буџета. 

Молимо студенте да се придржавају термина за упис и прате обавештења како бисмо упис обавили што ефикасније.