Навигација

Листе за студентске кредите и стипендије

Уколико неки од елемената за бодовање није тачно наведен, кандидат мора доставити документоване приговоре уз попуњен образац од 13.12. до 17.12.2021. године у Студентски одсек (шалтер 2 и 3).

Приговори који нису документовани неће се разматрати.

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ КОРИСНИЦИ СТУДЕНТСКОГ КРЕДИТА ПРВИ ПУТ дужни су да, најкасније до 20.02.2022. године доставе:

  • образац број 6 (може се прибавити сајту www.ubbstudenti.rs - конкурси); 
  • штампане податке са личне карте жиранта;
  • меницу (у свим експозитурама банака).
  •