Навигација

Упис школске 2020/2021. године за студенте мастер академских студија

Упис ће се обавити радним данима од четвртка, 01.10. до среде, 07.10.2020. године од 12 до 14 часова,  у сали 60.

Пре уписа потребно је да студенти провере податке на својим сервисима (да ли су унете све оцене, матичне податке....). Све неправилности oбавезно пријавити Студентском одсеку. 

Пре уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса попуне електронски уписни лист- образац ШВ-20. Папирни обрасци за упис се не попуњавају.

Пре уписа студенти су у обавези да попуне студентску анкету.

Подсећамо вас да неуписивањем школске године студент губи статус студента.

I Обавештење за студенте мастер академских студија који су мастер студије први пут уписали школске 2019/20. године

Студенти који су мастер академске студије први пут уписали школске 2019/20. године, а који до 30. септембра 2020. године не заврше мастер студије, а желе да наставе студије, морају да упишу школску 2020/21. годину.

Студенти уписани први пут у прву годину шк. 2019/20. године у статусу финансирања из   буџета  задржавају статус финансирања из буџета и у школској 2020/21. години.

 

Самофинансирајући студенти  плаћају школарину за пренете, неположене испите по цени од  2450 динара по кредиту.

За самофинасирајуће студенте који су мастер академске студије први пут уписали школске 2019/20. године, кредите за мастер рад не плаћају, јер су обрачунати при упису у претходној школској години.

За измену плана студија, студенти при упису подносе молбу за замену предмета. Самофинансирајући студенти плаћају новоизабрани предмет по пуној цени.

 

II Обавештење за студенте мастер академских студија који су мастер студије први пут уписали школске 2018/19. године

Студенти који су први пут уписали мастер студије школске 2018/19. године, а не заврше мастер студије до 30. септембра 2020. године, могу поднети молбу у време уписа школске 2020/21. године за продужетак мастер студија у троструком трајању студија

Ови студенти могу да се упишу у статусу самофинансирања и плаћају бодове за пренете, неположене испите и 30 ЕСПБ бодова за мастер рад  по цени од 2450 динара по боду. Неположени испити се морају ускладити са наставним плановима по Акредитацији из 2019.

Студенти који су мастер студије уписали 2018/19. године, а не поднесу молбу за  продужетак  мастер студија у троструком трајању студија, губе статус студента.

За упис је потребно:

  • индекс
  • уплатница за Универзитет у износу од 100- динара, коју плаћају сви студенти
  • уплатница за Универзитет у износу од 1.000- динара, коју плаћају студенти који се уписују у статусу самофинансирајућих студената. 

Уплата за Универзитет за самофинансирајуће студенте може се објединити и уплатити у износу од 1100 динара на једној уплатници,  на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48, модел 97,  са позивом на бр. 80200, сврха: “за Универзитет“.

Школарина се може уплатити у четири рате. Рок за уплату прве рате је 31. октобар 2020. године.

III   Обавештење за студенте мастер академских студија који губе статус студента

Студенти који су мастер студије уписали пре школске 2018/19. године, а који  не заврше мастер студије до 30. септембра 2020. године, односно они који немају могућност продужетка рока за завршетак студија,  губе статус студента.

Студенти који губе или су већ изгубили статус студента мастер студија могу конкурисати и  уписати се поново на мастер студије у првом уписном року за мастер студије у школској 2020/21. години. Пријава на конкурс је у периоду од 25.9.  до  07.10.2020.  Више информација о правилима и терминима уписа можете наћи на сајту Факултета, на страници https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije

При упису подноси се молбу за признавање испита и доказ о уплати у износу од 7000 динара, сврха: признавање испита, на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48, модел 97,  са позивом на бр. 80200.

 

Уколико је студент користио статус финансирања из буџета на мастер студијама, при поновном упису на мастер студије може се уписати само као самофинансирајући студент.