Навигација

Отворен конкурс за стипендије компаније HDL Design House

“HDL Design House”

Расписује конкурс за доделу 10 стипендија студентима:

 

 • Факултета Техницких Наука у Новом Саду,
 • Електротехничког Факултета у Београду и
 • Електронског Факултета у Нишу.

 

За стипендије се могу пријавити студенти који су уписали IV годину основних студија, као и студенти који су на Мастер студијама горе наведених факултета.

 

Услови за добијање стипендије:

 

 • да је студент уписао IV годину студија или Мастер студије,
 • да студент редовно уписује наредну годину студирања ("година за годину")

 

Обавезе Стипендиста:

 

 • да редовно полаже испите и доставља потврде о положеним испитима на крају академске године,
 • да неће променити факултет и смер без сагласности Даваоца стипендије,
 • да ће по завршетку основних или Мастер студија најкасније у року од 15 дана засновати радни однос код Даваоца стипендије,
 • да ће бити у радном односу код Даваоца стипендије у минимално двоструком трајању броја месеци колико је примљено стипендија и
 • да ће обављати сву обавезну стручну праксу код Даваоца стипендија.
 • да уколико не заврши основне или Мастер студије у року предвиђеном у уговору, врати целокупан износ стипендије у разумном року такође предвиђеном у уговору.

 

Стипендије су у виду месечних уплата у износу од 25.000 РСД за основне и Мастер студије, почевши од септембра 2020. године у трајању од 12 месеци.

 

Остваривање права на бонус:

 • Уколико стипендиста заврши основне или Мастер студије пре истека 12 месеци током којих би требало да добија месечне уплате, припада му преостали износ стипендија под условом да Стипендиста одмах закључи уговор о радном односу са Даваоцем стипендија. У овом случају, стипендиста стиче право на додатних пет дана годишњег одмора.

 

 

Са потенцијалним кандидатима за стипендије, обавиће се интервјуи у просторијама HDL Design House, а са одабраним кандидатима ће се потписати уговор о стипендирању.

 

Молимо вас да своје биографије, пропратно писмо, као и уверења о уписаној години и положеним испитима и просечној оцени доставите на scholarship@hdl-dh.com до 1. септембра 2020. године.

Више информација на https://www.hdl-dh.com/hdl-news/novi-konkurs-za-stipendije/.