Навигација

Подацима до бољег разумевња процеса депопулације

Попут многих развијених и земаља у развоју, Србија се суочава са демографским променама. Негативан природни прираштај, висока стопа емиграције и изузетно ниска стопа имиграције су основне одлике ове друштвене трансформације у нашој земљи. Србија се налази у првих десет земаља у свету чије се становништво најбрже смањује. Према пројекцијама Светске банке, до 2050. године Србија ће имати 23,8% мање становника него 1990. године.

 

Како би боље разумели развојне изазове које депопулација доноси, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и Популациони фонд УН (UNFPA) објавили су изазов “Подацима до бољег разумевања процеса депопулације” са наградним фондом од 40,000 долара за иновативна решења.

 

Главни циљ изазова је стицање нових увида о демографским трендовима, кроз повезивање академске заједнице и ИТ професионалаца, уз коришћење традиционалних и алтернативних извора података.

 

UNDP и UNFPA позивају data science заједницу, академске истраживаче и све заинтересоване за процес депопулације да предложе нове идеје засноване на подацима који могу помоц́и да боље разумемо шта овај процес заиста значи за Србију – какав је утицај депопулације и које развојне могућности нуди.

 

Текст конкурса можете видети овде:

https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/presscenter/articles/2020/depopulation-data-challenge--examining-depopulation-through-a-ne.html

 

Пријаве су отворене до 29. фебруара 2020. године путем линка:

https://submithere.typeform.com/to/YJt5MP