Навигација

Конкурс фондације професора Мирка Милића

Конкурси

ФОНДАЦИЈА ПРОФЕСОРА МИРКА МИЛИЋА

расписује

К О Н К У Р С

за доделу награде Фондације на Дан Електротехничког факултета у Београду

 

Фондација у 2019. години врши награђивање:

најбољег научно-стручног рада из области Теорије електричних кола, штампаног у часопису или Зборнику конференција, односно научних скупова у претходној школској години.

     

За награду Фондације могу конкурисати:

  • студенти првог, другог и трећег степена студија који имају научно-стручне радове из области Теорија електричних кола и који су штампани у часопису или зборнику конференција односно научних скупова у претходној школској години.

       Пријава на конкурс треба да садржи радну биографију са приложеним копијама радова.

                                                                

Рок за пријављивање студената  је до 30-ог новембра 2019. године.

Пријава са траженом документацијом доставља се на Архиви ЕТФ-а, са назнаком ''за конкурс Фондације''.

 

УПРАВНИ ОДБОР

ФОНДАЦИЈЕ ПРОФЕСОРА МИРКА МИЛИЋА

Проф. др Бранко Ковачевић. председник с.р.