Навигација

Одлука о расписивању Избора за Студентски парламент, студента продекана и делегате

На основу члана 3 Павилника о предлагању и правима и обавезама студента продекана, Студентски парламент Електротехничког факултета доноси следећу

ОДЛУКУ

о расписивању Избора за студента продекана Електротехничког факултета у Београду  за школску 2019/2020. годину

1) Расписују се Избори за студента продекана Електротехничког факултета у Београду за школску 2019/2020. годину. Избори ће се одржати у среда 13.новембра 2019. године, од 8 до 20 часова.

Кандидатуру може да поднесе сваки студент Електротехничког факултета у Београду уписан у школској 2019/2020. години уз следеће услове:

– Да сакупи и приложи најмање 200 потписа студената факултета који подржавају његову кандидатуру. Потпис је валидан ако садржи пуно име, презиме, број индекса и својеручни потпис који подржава кандидатуру.

– Да није дисциплински кажњаван и да против њега нема дисциплинског поступка у току.

– Да је студент 3. или 4. године основних академских студија и да је разлика броја уписаних школских и студијских година мања или једнака један у тренутку кандидовања.

Кандидат уз своју кандидатуру мора да приложи следећу документацију: уверење да је студент Електротехничког факултета у Београду, фотокопију прве стране индекса. 

Кандидатуре се предају Конкурсној комисији најкасније до среда 6. новембра 2019. године у 12 часова, а термин за предају се заказује на званичну е-пошту: studentprodekan@etf.rs и потребно је послати скенирану сву документацију која се предаје. Обрасци за сакупљање потписа су дати у прилогу ове одлуке и садрже: име и презиме, број индекса и својеручни потпис студента. Конкурсну комисију чине: Стефан Матић, Јана Милосављевић и Драгана Свркота.

Конкурсна комисија ће објавити прелиминарни списак кандидата најкасније до среде 6. новембра 2019. године у 16 часова док се (потписане) жалбе на прелиминарни списак могу предати најкасније до петка 8. новембра у 12 часова на званичну е-пошту: studentprodekan@etf.rs. Конкурсна комисија ће на жалбе одговорити е-поштом и објавити коначан списак кандидата најкасније до  петка 8. новембра у 16 часова.

29.10.2019 у Београду                                                 Председник парламента
                                                                                               Лазар Вујчић