Навигација

Упис школске 2019/20. године за студенте основних академских студија

СтудентскеУпис

Упис школске 2019/20. године почеће од среде, 25.09.2019. године.

Студенти  могу обавити упис када им све оцене  из  полаганих испита буду унете у систем.

Пре уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса:

 • провере да ли су им све оцене унете
 • попуне електронски уписни лист образац ШВ-20. Сва поља у обрасцу морају бити попуњена. Папирни обрасци за упис се не попуњавају.
 • попуне студентску анкету
 • провере све податке на студентским сервисима (матичне податке и посебно положене испите и шифре предмета у односу на наставни план по коме студирају). Све неправилности морају се пријавити Студентском одсеку како бисмо их благовремено исправили.

Студенти студијског програма Електротехника и рачунарство који први пут уписују 2. студијску годину уписују се након завршеног рангирања за модуле  о чему ће бити накнадно обавештени.

Студенти студијског програма Софтверско инжењерство, који су прву студијску годину први пут уписали у школској 2016/17, 2017/18. или 2018/19. години, уписују се  након извршеног рангирања за буџет, о чему ће бити накнадно обавештени.

Студенти који студирају по старом Закону могу завршити студије по програмима по којима су студирали  до краја школске 2020/2021. године, тј. до 30 септембра 2021. године  и уписују школску 2019/20. годину у планираним терминима за упис.

Посебни случајеви уписа:

 • Студенти који 01. октобра губе статус студента због истека законског рока за завршетак студија у двоструком трајању студија могу поднети молбу за продужетак студија  у троструком трајању студија. Молбе се подносе у Студентском одсеку до краја септембра 2019, односно при упису године.
 • Студенти који су први пут уписали прву годину студија школске 2015/2016. године, а који су у школској 2018/19. години били у статусу финансирања  из буџета, задржавају право финансирања из буџета и у школској 2019/20. години .
 • Студенти који желе да промене студијски програм или модул подносе молбу у Студентском одсеку до  краја  септембра  2019.
 • Студенти студијског програма Електротехника и рачунарство који желе да поднесу  молбу за ослобађање дела школарине  могу то да учине у тренутку уписа, и то:
 1. Студенти материјално угрожених породица који подносе молбу за ослобађање дела школарине, уз молбу (формулар из скриптарнице Факултета) подносе и уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства за период од 1. јануара до 30. јуна 2019. године који издаје надлежни општински орган у месту пребивалишта студента. Проценат ослобађања за једну годину је до 50% и зависи од просечног месечног прихода по члану домаћинства.
 2. Укупан износ ослобађања током студија не може прећи износ једне целе школарине.
 3. Студенти који због смрти чланова уже породице у школској 2018/19. години  подносе  молбе за ослобађање од плаћања школарине у износу од 100% , поред молбе подносе и  фотокопије одговарајућих докумената (оригинал  на увид).
 4. Студенти уписани први пут у прву студијску годину у школској 2019/20. години     немају право ослобађања дела школарине на основу материјалног статуса.

За упис је потребно:

 • индекс
 • признаница о уплати  за Универзитет – Центар за развој каријере  у износу од 100  динара, коју плаћају сви студенти
 • признаница о уплати  за Универзитет у износу од 1.000  динара,  коју плаћају  само самофинансирајући  студенти

Уплата за Универзитет за самофинансирајуће студенте може се објединити и уплатити у износу од 1100 динара .

Надокнаду за Универзитет у износу од 1100 динара  плаћају и студенти студијског програма Софтверско инжењерство који примају стипендије, односно који су  ослобођени плаћања школарине.

Уплате за Универзитет се врше  на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48,  модел 97,  са позивом на бр. 80200,  сврха уплате: “за Универзитет“.

 • После обављеног уписа студенти преко својих студентских сервиса бирају предмете које желе да упишу за јесењи семестар школске 2019/20. године о чему ће детаљније  бити постављено посебно обавештење
 • Приликом уписа, самофинансирајући студенти не подносе доказ о уплати прве рате школарине. Студенти који се сами финансирају, на основу предрачуна, после пријаве предмета, а по упутству за електронско плаћање, плаћају рате по утврђеној динамици. Рок за плаћање прве рате је најкасније до 31. октобра  2019.
 • Школарина за основне студије за школску 2019/20. годину, за студијски програм Елекротехника и рачунарство  износи 108.000 динара. За  прво праћење предмета цена по кредиту је 1800 динара , а за поновно праћење предмета цена је 1200 динара  по кредиту.
 • За студијски програм Софтверско инжењерство школарина износи 243.500 динара. Цена по кредиту за прво и за поновно праћење предмета је  4.058 динара.

 

Упис студената на терет буџета

Право финансирања из буџета имају студенти који су се први пут уписали на прву студијску годину у школској 2016/17, 2017/18. или  2018/19. години, а који су у школској 2018/19. години остварили најмање 48 ЕСПБ бодова и налазе се у оквиру квоте за финансирање из буџета.

Студенти студијског програма Софтверско инжењерство који су први пут уписали прву студијску годину у школској 2016/17, 2017/18.  или  2018/19. години чекају рангирање за буџет, а упис ће обавити по објављивању ранг листе.

Студенти  који су први пут уписали прву годину студија школске 2015/2016. године, ако су у школској 2018/19. години били у статусу финансирања  из буџета, задржавају право финансирања из буџета и у школској 2019/20. години.

Термини за упис

Први круг уписа почеће  од среде,  25. септембра 2019.  од 12 до 14 часова,  у Студентском одсеку,  према следећем распореду:

Среда, 25. септембар

 • Упис  студената  који обнављају 1. или  2. годину студија студијског програма ЕР Студенти 2. године ЕР који немају пречишћене испите према наставном плану модула који су уписали морају хитно претходно то средити, јер се неће моћи

уписати!

 • Упис студената који обнављају 1. или  2. годину студија студијског програма СИ, који су први  пут уписали  прву годину  студија  пре школске 2018/19. године

Четвртак, 26. септембар

 • Упис 4. године студија студијског програма ЕР
 • Упис 4. године студија студијског програма СИ,  који су први  пут уписали  прву годину  студија  пре школске  2016/17. године

Петак, 27. септембар

 • Упис 3. године студија студијског програма ЕР

Студенти студијског програма ЕР  на упису  пријављују изабрани смер

 • Упис 3. године студија студијског програма СИ,  који су први  пут уписали  прву годину  студија  пре школске  2017/18. године
 • Упис студената који студирају по старом закону

Од понедељка, 30. септембра,  за студенте који нису могли обавити упис у предвиђеним терминима биће омогућен упис у терминима о којима ће бити накнадно обавештени.

НАПОМЕНА:

Упис  први пут  2. студијске године студијског програма ЕР  обавиће се након објављивања  ранг листе за модуле. 

Упис студената студијског програма Софтверско инжењерство који су први пут уписали прву студијску годину у школској 2016/17, 2017/18.  или  2018/19. години  обавиће се после објављене ранг листе за финансирање из буџета. 

Молимо студенте да се придржавају термина за упис како бисмо упис обавили што ефикасније без великих гужви.