Навигација

Презентација изборних предмета на одсеку СИ

Студентске

Презентација изборних предмета на одсеку СИ ће се обавити према следећем
распореду:

1. година, четвртак 26.09.2019. почетак након свечаног пријема бруцоша
који почиње у 10:00
Практикум из коришћења рачунара
Практикум из Математике 1
Социологија

2. година, петак 27.09.2019. у сали 309, почетак 13:30
Сигнали и системи
Нумеричка анализа и дискретна математика
Принципи модерних телекомуникација

3. година, петак 27.09.2019. у сали 309, почетак у 14:10
Рачунарске мреже 2
Оперативни системи 2
Архитектура и организација рачунара 1
Тестирање софтвера
Неуралне мреже

3. и 4. година, петак 27.09.2019. у сали 309, почетак у 15:10
Интелигентни системи

4. година, петак 27.09.2019. у сали 309, почетак у 15:25
Информациони системи 2
Рачунарски VLSI системи
Мултипроцесорски системи
Програмирање мобилних уређаја
Инжењерски оптимизациони алгоритми

Предвиђено је да презентација сваког предмета траје 10 минута.