Навигација

Упис лица са инвалидитетом

Упис

Кандидати који желе да се упишу кроз Програм афирмативних мера - упис лица са инвалидитетом,  потребно је да медицинску документацију којом се доказује постојање инвалидитета,  доставе Универзитетском центру за студенте са хендикепом до 01. јуна 2019. године.

Универзитетски центар се налази у просторијама Универзитетске  библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

https://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Pravilnik_upis_lica_invaliditet.pdf

https://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Zahtev_utvrdjivanje_upis_invaliditet.pdf