Навигација

Обавештење о упису школске 2018/19. године за студенте докторских академских студија

СтудентскеУпис

Према Закону о високом образовању студенти на свим нивоима студија морају уписати школску годину да би остали у статусу студента.

Приликом уписа школске године студенти докторских академских студија уписују и одговарајаћу студијску годину, односно семестар у текућој школској години.

Студенти прве студијске године уписују другу студијску годину студија ако имају остварених најмање 37 ЕСПБ у првој студијској години.

Студенти друге студијске године уписују трећу студијску годину ако  имају остварено укупно 120 ЕСПБ.

Школарина за студијску годину износи 259.200 динара, и може се платити у четири једнаке рате по 64.800 динара. Прва рата мора бити уплаћена приликом уписа.

Услов за упис школске године је да су студенти измирили све доспеле финансијске обавезе према Факултету.

Школарина се уплаћује са позивом на број који је везан за број индекса студента, а који студенти могу видети на својим сервисима.

Уколико немају потребан услов за упис наредне студијске године, студенти морају обновити упис текуће студијске године. Приликом обнове уписа текуће студијске године у школској 2018/19. години не плаћају се обновљени уписи предмета.

Упис  ће се обавити od 15. октобра до 26. октобра 2018. године, у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку.

За упис је потребно:                      

  • Индекс,
  • Пре уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса попуне електронски уписни лист образац ШВ-20. Сва поља у обрасцу морају бити попуњена.
  • Признаница са назнаком „за Универзитет“,
  • на 100 динара (за студенте који се финансирају из буџета)
  • на 1.100 динара (за самофинансирајуће студенте) на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62 400.

Студенти који уписују први пут другу студијску годину треба да поднесу  попуњен План студија и План студијско-истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.

Студенти уписани у прву годину докторских академских студија у школској 2016/17. години и школској 2017/18. години, који су остварили најмање 48 ЕСПБ у школској 2017/18. години, стекли су право да се рангирају за финасирање из буџета у оквиру буџетских квота.

Списак студената уписаних школске 2016/2017. године који се финансирају из буџета у школској 2018/2019. години.

Списак студената уписаних школске 2017/2018. године који се финансирају из буџета у школској 2018/2019. години.