Навигација

Обавештење о упису на преостала слободна места за финансирање из буџета у првој години докторских академских студија

СтудентскеУпис

Обавештавамо вас да су након уписа студената на буџет у прву годину докторских академских студија остала два слободна буџетска места. 

Сви заинтересовани кандидати за преостала слободна места за буџет морају бити присутни у петак, 12.10.2018. у 11 часова, у Студентском одсеку, због евентуалне прозивке по ранг листи, са спремљеним документима за упис. 

Прозвани кандидати су у обавези да се одмах упишу. Истовремено је и наставак уписа за самофинансирајуће студенте до 15 часова.