Навигација

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2015/2016. год.

Објављујемо прелиминарну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2015/16. годину. На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, кандидати који се налазе до 350. места на ранг листи, стекли су право на финансирање из буџета. Кандидати, испод 350. места на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Прелиминарна ранг листа

Кандидати који су условно примљени уз полагање допунских испита:

Модул: Електроенергетски системи

Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Јанић (Душан) Милица Физички факултет 1.Основи електротехнике 2
2.Елементи електроенергетских система
3.Електричне машине
4.Анализа електроенергетских система 1
5.Електране

Модул:Сигнали и системи

Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Поповић (Јово) Дарко Војна академија 1.Стохастички системи и естимација
2. Сензори и актуатори
2. Глумац (Славко) Душан Војна академија 1.Стохастички системи и естимација
2. Сензори и актуатори
3. Ломовић (Радиша) Милош Машински факултет 1.Стохастички системи и естимација
2.Дигитална обрада сигнала

Модул: Рачунарска техника и информатика

Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Стевановић (Томислав) Небојша Војна академија 1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
2. Објектно оријентисано програмирање 2
3. Програмски преводиоци 1
4.Оперативни системи 2
5.Пројектовање софтера
6.Рачунарски VLSI системи
2. Вукић (Јован) Бојан Факултет организационих наука 1.Микропроцесорски системи
2. Програмски преводиоци 1
3. Оперативни системи 2
4. Рачунарски VLSI системи
5.Архитектура и организација рачунара1
3. Сокић (Владимир) Ксенија Војна академија 1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
2. Објектно оријентисано програмирање 2
3. Програмски преводиоци 1
4.Оперативни системи 2
5.Пројектовање софтвера
6. Рачунарски VLSI системи

Модул: Софтверско инжењерство

Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Савићевић (Драган) Андреа Економски факултет у Београду 1.Заштита података
2.Рачунарске мреже 3.Микропроцесорски системи
4.Оперативни системи 1
5.Објектно оријентисано програмирање 1
6. Базе података 1
7. Пројектовање софтвера
8.Програмски преводиоци 1
9.Архитектура рачунара
10. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
11.Програмирање 2
12.Алгоритми и структуре података 1
13.Информациони системи 1
2. Крунић (Милорад) Милан Електротехнички факултет - Источно Сарајево 1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
2.Заштита података
3. Дивљан (Миланко) Илија Електротехнички факултет - Источно Сарајево 1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
2.Заштита података

Кандидат Дамир Перковић није доставио комплетну документацију и не налази се на ранг листи.

Примедбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети закључно са петком 09.10.2015. године до 12 часова у Студентском одсеку, шалтер за мастер студије.

Решењa о примедбама биће истакнутa у петак, 09.10.2015. године до 17 часова.

По истицању решења о примедбама, кандидати имају право жалбе Декану факулетета, која се подноси писмено у Студентском одсеку, у понедељак, 12.10.2015. године, од 10 до 11 часова.

Решењa по жалбама Декану биће истакнутa у понедељак, 12.10.2014. године до 17 часова.

Коначна ранг листа ће бити објављена у понедељак, 12.10.2015. године у поподневним часовима.

Упис кандидата који су стекли право уписа, обавиће се од уторка, 13.10. до четвртка 15.10.2015. године у термину од 14 до 16 часова и у петак, 16. 10. 2015. године у термину од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, када се завршава упис студената који се финансирају из буџета.

У петак, 16.10.2015. године у 14 часова обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. Након прозивке наставиће се упис до 16 часова.

Кандидати са листе, који још увек нису дипломирали, морају дипломирати до 10. октобра и уписати се закључно са 16. октобром 2015. године.

Кандидати који се уписују у статусу самофинансирања, а налазе се испод 350. места на ранг листи, уписују се у истим терминима, или могу сачекати са уписом до 16. октобра 2015. године, због евентуалног померања буџетске црте. Прозивка за упражњења места на терет буџета одржаће се у петак, 16.октобра 2015. године у 14 часова у Студентском одсеку (соба 92). Заинтересовани кандидати морају бити присутни у предвиђеном термину за прозивку.

У петак, 16. октобра 2015. године у 16 часова биће завршен упис у првом уписном року.

За упражњена и преостала места, расписаће се нови конкурс, по завршетку првог уписног рока, о чему ће бити истакнуто ново обавештење.

За упис је потребно:

  • индекс се добија на упису
  • два попуњена пријавна листа (образац ШВ-20)
  • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
  • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)

Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“.

  • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
  • оверене фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
  • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатака дипломе – оригинал на увид

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета.

Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Прва рата се уплаћује приликом уписа.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.800 динара по кредиту).

Одмах по обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе налог у Рачунском центру и пријаве предмете преко студентских сервиса (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.