Навигација

Поновни упис за студенте који су изгубили статус студента (генерација 2006 и 2007)

Студенти који су поднели молбу за наставак студија, тј. поновни упис (ген. 2006 и 2007) морају потврдити своје захтеве у Студентском одсеку подношењем потребних документа за упис и отварање новог студентског досијеа:

 1. Признаницу о уплаћеној накнади за поновни упис у висини од 10.000 динара
 2. Оверене фотокопије докумената:
  • Диплома о завршеној средњој школи
  • Сведочанства сва четири разреда средње школе
  • Извод из матичне књиге рођених
 3. Признаницу о уплати „за Универзитет“ 1600 динара
 4. 2 обрасца ШВ-20
 5. 2 фотографије за индекс

Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета број: 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

Документа се подносе у Студентском одсеку у уторак, 27. и среду 28. октобра 2015. године.