Навигација

Електроенергетски системи

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М021ДРЗ Дигиталне релејне заштите И 2+2+0 6
13М021МИД Мониторинг и дијагностика високонапонских постројења И 3+1+0 6
13М021ЕКО Електромагнетна компатибилност И 2+2+0 6
13М021ПЕС Планирање електроенергетских система И 3+1+0 6
13М021АДМ Аутоматизација дистрибутивних мрежа И 3+1+0 6
13M021ИЕМ Интелигентне елертроенергетске мреже 1) И 2+2+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
13M021ТВН2 Техника високог напона 2 И 2+1+1 6
13M021ОПЕ Општа енергетика И 3+1+0 6
13M021КЕЕ Квалитет електричне енергије И 2+1+1 6
13M021АЕ2 Анализа електроенергетских система 2 И 2+2+0 6
13M021ЕЛЕ Електране И 2+2+0 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови
(П+В+Л)
Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13M021ЕЕС Експлоатација електроенергетских система И 2+2+0 6
13М021РЕС Регулација електроенергетских система И 2+1+1 6
13М021ИЕМ Интелигентне електроенергетске мреже 1) И 2+2+0 6
13М021ПТС Пројектовање ТС надземних и кабловксих водова 2) И 2+2+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
13M021ЕМН Електричнa мерењa неелектричних величина   2+2+0 6
13M021ТЕД Тржиште електричне енергије и дерегулација   3+1+0 6
13M021ОИЕ Обновљиви извори енергије   2+2+0 6
13M021ВНО Високонапонска опрема   2+2+0 6
13М001ЗР Завршни рад О   30
Укупно 20 60

1) Овај предмет је само школске 2013/14. године пребачен из 1. у 2. семестар.

2) Предмет се може изабрати од школске 2013/14. године