Навигација

Предавања: Др Владимир Рековић и Милана Лаловић

Време21. новембар 2023. 13:00
ПредавачДр Владимир Рековић и Милана Лаловић
МестоСала 62

Др Владимир Рековић и Милана Лаловић, из ЦЕРН-а, одржаће два предавања под насловом „Електроника за реал тиме дата процессинг на ЛХЦ експериментима у ЦЕРН-у" и „Оптички линкови засновани на силицијумској фотоници за потребе ЦЕРН-a“ у уторак, 21. новембра 2023., са почетком у 13 часова, у сали 62 на Електротехничком факултету у Београду.

Сажетак предавања: 
Оптички линкови су кључан део модерне физике високих енергија (HEP – High Energy Physics). Тренутна технологија за пренос података је базирана на дискретним оптоелектронским компонентама: ласерима, PIN фотодиодама, VCSEL итд. Будући HEP експерименти предвиђају веће количине података, као и нивое зрачења изван могућности дискретних компоненти. Силицијумска фотоника је област истраживања која обећава у погледу израде оптичких линкова малих трошкова, великих брзина обраде података, али и високе отпорности на зрачење. У овом семинару биће презентована основа технологије која стоји иза силицијумских фотонских компоненти, начин на који се те компоненте могу искористити за један оптички линк, као и први резултати у погледу отпорности на нивое зрачења који се очекују у CERN-овим детекторима у току десетогодишњег рада.

Кратка биографија:
Милана Лаловић је дипломирала на Електротехничком факултету у Београду на одсеку за Физичку електронику, смер Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника 2017. године, а мастер студије је завршила 2018. године на Модулу за Наноелектронику и фотонику. Октобра 2018. уписује докторске студије такође на Електротехничком факултету у Београду, смер Наноелектроника и фотоника. Од марта 2020. се налази на стручном усавршавању као докторски студент у Европској организацији за нуклеарна истраживања - CERN, Швајцарска, где обавља научно-истраживачки рад у области силицијумске фотонике отпорне на високе нивое зрачења.