Навигација

Primena neuralnih mreža za klasifikaciju biomedicinskih signala

Време23. децембар 2019. 13:00
ПредавачLjubica Cimeša, MSc
Местоsala 55, Elektrotehnički fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73

Rezime predavanja: Veštačke neuralne mreže su sistemi koji danas imaju vrlo široku primenu u obradi podataka. Iako su, u početku, veštačke neuralne mreže bile inspirisane biološkim neuralnim mrežama, fokus je bio na rešavanju specifičnih zadataka, a ne na sličnosti sa biologijom. Stoga su se veštačke neuralne mreže tokom svog razvoja udaljile od biologije.

Međutim, veličina podataka prati trend konstantnog porasta, a sa time raste i količina energija potrebna za njihovu obrade. Kako je mozak značajno energetski efikasniji od standardnih računara, inspiracija za razvoj veštačkih neuralnih mreža se ponovo traži u biologiji. Konačno, ove mreže imaju primenu u rešavanju zadataka kao što je klasifikacija pokreta ruke tokom igre papir, kamen, makaze na kom će biti prikazana primena biološki inspirisane neuralne mreže.

 

O autorki: Ljubica Cimeša je završila osnovne studije na Elektrotehničkom fakutetu Univerziteta u Beogradu na smeru Signali i Sistemi. Fokus tokom osnovnih studija joj je bio na obradi signala i biomedicinskom inženjerstvu. Nakon završenih osnovnih studija, nastavila je master studije na Univerzitetu ETH u Cirihu na smeru biomedicinsko inženjerstvo.

Tokom master studija, odbranila je master projekat pod naslovom "Procesiranje biomedicinskih signala korišćenjem spajking rekurentnih neuralnih mreža (eng. "Processing biomedical signals using spiking recurrent neural networks"). Rad na spajking nerualnim mrežama nastavlja i posle studija u sklopu istraživačke prakse u IBM Research Zurich laboratoriji. Od januara 2020. godine započeće doktorske studije iz oblasti neuronauka na Univerzitetu Ecole Normale Superieure u Parizu.