Навигација

Приступно предавање: Електромагнетно зрачење базних станица јавних мобилних система

Време25. новембар 2016. 14:00
Предавачдр Младен Копривица, Електротехнички факултет
Местосала 66а, Eлектротехнички факултет, Београд

Универзитет у Београду-Електротехнички факултет обавештава све заинтересоване да ће се на основу конкурса за избор доцента за ужу научну област Телекомуникације, објављеног у листу „Послови“ број 697 од 26.10.2016. године, одржати приступно предавање кандидатата др Младена Копривице, под насловом “Електромагнетно зрачење базних станица јавних мобилних система“, пред комисијом у саставу: др Александар Нешковић,  редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Наташа Нешковић, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Ђорђе Пауновић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет у Београду, у петак 25.11.2016. године, у 13 часова, у сали 66a.