Навигација

Approximate Compilers: Убрзавање програма науштрб тачности

Време10. јун 2016. 15:00
Предавачдр Саша Мисаиловић
Местосала 62, Eлектротехнички факултет, Београд

Кратак опис предавања:

Многе апликације које свакодневно користимо су засноване на алгоритмима који рачунају приближне резултате – укључујући домене као машинско учење, биг-дата анализа, обрада видеа, слика, и звука. Те апликације нам отварају могућност да истражимо нове, агресивније компајлерске оптимизације и специјализовани хардвер, који могу да значајно убрзају и побољшају енергетску ефикасност програма тако што у малој мери смање тачност резултата.