Навигација

Пројектовање електричних машина за обновљиве изворе

Време27. фебруар 2012. 19:00
ПредавачДр Слободан Вукосавић, редовни професор
ОрганизаторIEEE PES Подружнице за Србију и Црну Гору
Местосала 61 ЕТФ-а

Кратак садржај предавања:

Електрични генератори се користе у свим обновљивим изворима где постоји претварање механичког рада у електричну енергију. Електромеханичко претварање је заступљено у изворима који користе енергију ветра, кинетичку или потенцијалну енергију воде, али се не користи у фотонапонским системима. У погледу радног опсега брзине, момента и учестаности, генератори у обновљивим изворима се значајно разликују од генератора који су прикључени на мрежу. У градњи савремених генератора постоје нови захтеви у погледу напона, снаге, степена корисног дејства, специфичне снаге, специфичног момента и функционалности. Ови генератори се повезују на мрежу преко статичких претварача, што тражи другачији приступ конципирању и пројектовању струјних и магнетских кола. Енергетски претварачи прилагођавају напоне и струје генератора са циљем да се постигне оптимални режим рада групе примарни извор - генератор. Значајне измене у режиму рада стварају потребу за развој нових врста и типова електричних машина које се до сада нису постојале. У претварачким системима за коришћење енергије плиме, таласа и ветра неопходно је градити електричне машине за врло мале брзине и велике вредности електромагнетског момента. С друге стране, генератори повезани са гасним турбинама, микротурбинама, као и мотори у електричним возилима треба да се обрћу брзинама већим од 20.000 о/мин. Зато је потребно користити нове врсте феромагнетских материјала који могу да раде у режиму B > 1T и  f > 1 kHz. Поред тога, потребно је пронаћи нове облике магнетских кола да би се оствариле жељене карактеристике и смањили губици у претварању. Коначно, у применама генератора за мале брзине обртања, треба пројектовати и применити електричне машине са редукованом запремином магнетског кола и смањеном инерцијом ротора. Током предавања наводе се потребе за развојем напредних електричних машине и дају карактеристике реализованих практичних решења. Укратко су сумирани најважнихи проблеми који иду у прилог улагања у енергетику. Наведени су и проблеми који се могу негативно одразити на динамику даљег развоја енергетских претварача и енергетике, као што је склоност влада, законодаваца и компанија да се фокусирају на краткорочне циљеве, као и увећање разлика између развијених и сиромашних. Коначно, сумирана су предзнања и стручне вештине које млади инжењери треба да стекну да би се успешно бавили предметном облашћу.

Биографија предавача:

Рођен у Сарајеву '62, добио B.S., M.S., и Ph.D. степен са Београдског универзитета, у '85 и '87 и '89. Из Института Никола Тесла, придружио ESCD Laboratory of Emerson Electric, St. Louis, у '88, спроведено истраживање у области SR дискова и sensorless дискова. Са Vickers Electric од '91, његов R/D тим је развио производе за контролу кретања индустријских робота у употреби у великим европским произвођачима аутомобила. Тренутно професор на Универзитету у Београду, подучава дигиталну контролу електричних погона, конверзију снаге, електричне машине и електрична возила.