Навигација

Ултра осетљива детекција биомолекула и одређивање њихових димензија

Време08. септембар 2009. 13:00
ПредавачСрђан Аћимовић, Institute of Photonic Sciences, Barcelono, Spain
Местосала 13 (павиљон поред Рачунског центра)

Ултра осетљива детекција биомолекула и одређивање њихових димензија уз помоћ локализованих површинских плазмона у наноструктурама