Навигација

Uspostavljanje veza i dodela optičkih frekvencija u hibridnim hijerarhijskim optičkim mrežama (predavanje)

Време19. септембар 2003. 15:00
Предавачdr Aleksandar Kolarov, NEC
МестоGrađevinski fakultet, 141

Dr Aleksandar Kolarov iz Istraživačkog instituta kompanije NEC (Prinston, USA) održaće predavanje na temu Uspostavljanje veza i dodela optičkih frekvencija u hibridnim hijerarhijskim optičkim mrežama u petak 19. sepembra u sali 141 Građevinskog fakulteta, sa početkom u 13h.

Abstrakt:
Hibridni hijerarhijski optički switch-evi poboljšavaju odnos performanse i cene optičkih mreža time što omogućuju pored elektronskog switching-a pojedinačnih optičkih talasa i optički swithing grupe optičkih talasa. U ovom radu, mi predlažemo algoritam za uspostavlanje i dodelu optičkih frekvencija u hibridnim i hijerarhijskim WDM optičkim mrežama koje podržavaju swithing grupa optičkih frekvencija različite granularnosti u istom trenutku. Mi ovaj problem rešavamo kao jedan problem, a ne kao dva odvojena problema: prvi - uspostavljanje veza i drugi - dodela frekvencija. Predloženi algoritam ima za cilj minimizaciju broja optičko-elektronsko-optičkih konverzija. Osnovu algoritma čini Dinamičko Programiranje. Zahtevi za uspostavljenje optičkih veza između dve tačke u mreži su obrađeni sekvencijalno. Off-line verzija algoritma, koja se koristi kada su svi zahtevi poznati unapred, se sastoji od on-line verzije algoritma i nekoliko raznih algoritama za sortiranje zahteva. Mi testiramo performansu predloženog algoritma na nekoliko primera optičkih mreža. Dobijeni rezultati pokazuju koliko se odnos performanse i cene optičkih mreža moze popraviti kada se pored procesiranja samo pojedinačnih optičkih talasa omogući i zajedničko procesiranje grupe optičkih talasa.