Навигација

Конкурса за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2023. годину

На седници Сената одржаној 20. марта 2024. године донета је Одлука о расписивању Конкурса за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената за 2023. годину, који Вам достављамо у прилогу.

Конкурс је расписан у складу са  Правилником о награђивању студената Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 252/24) и објављен на интернет страници Универзитета у Београду на следећим линк адресама  https://www.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2024/03/NISR2023.pdf, https://www.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2024/03/NISR2023.pdf.

Начин предаје рада: Рок за предају радова је 19. април 2024. Рад треба припремити тако да се из самог рада избрише име аутора, подаци, који су наведени у тексту конкурса треба да се доставе посебно. На правој страни рада навести шифру. Радови (заједно са подацима о аутору) се, у штампаном облику, достављају преко шалтера 3 Студентског одсека (референт Марина Мумин) у време рада шалтера, а електронска верзија се доставља електронском поштом продекану за наставу (prodekanzanastavu@etf.rs) (електронска верзија рада треба да буде идентична са штампаном, пратеће податке можете навести у тексту мејла).