Навигација

Отворене позиције у DECODE doo

Предузећу DECODE doo које се бави развојем, производњом и продајом телекомуникационе опреме за индустријску употребу, као и развојем софтверских решења, потребна су два ТЕХНИЧАРА У ПРОИЗВОДЊИ И СЕРВИСУ

Неопходни услови за кандидате су:

 • стручна спрема: ВШС, електротехничког усмерења
 • обавезно познавање рада на рачунару
 • знање енглеског језика
 • возачка дозвола Б категорије
 • самосталност у дијагностици и сервисирању електронских уређаја
 • познавање рада електронских компоненти
 • познавање рада са лемилицом, унимером, осцилоскопом
 • познавање мерења и мерних инструмената
 • педантност и систематичност
 • придржавање процедуралности и процеса сервисног одељења
 • одговорност, комуникативност и посвећеност послу
 • радно искуство: пожељно 2 године

Задужења:

 • обавља послове из области тестирања електронских уређаја
 • дијагностика кварова на електронским уређајима
 • сервис уређаја и модула заменом електронских компоненти
 • мерење, контрола и тестирање електронских склопова и уређаја
 • пријем опреме на сервис
 • администрација радних налога
 • вођење евиденције о кваровима
 • припрема робе за испоруку купцу
 • повремени рад ван просторија послодавца
 • техничка подршка путем телефона и Е-маила
 • остали послови по налогу претпостављеног

Одговара за:

 • законито и правилно вршење послова из делокруга свог рада
 • стручност и тачност свих извршених послова
 • благовремено извршавање послова
 • обављање послова, одговара шефу производње и директору предузећа
 • чување пословне тајне

Запосленима нудимо:

 • динамично радно окружење
 • одговарајућу плату
 • одличне радне услове и атмосферу
 • могућности за развој и напредовање.

Јавити се на milan.dzamic@decode.rs.