Навигација

Отворене позиције у ЕМС-у

Инжењер за билатерално тржиште електричне енергије

ЕМС тражи одговорног, талентованог и енергичног инжењера за билатерално тржиште електричне енергије.

Ако сматрате да можете допринети изради новог тржишног модела, нових процеса и стекнете искуство међународног експерта у области тржишта електричне енергије желимо да Вас упознамо.

ЕМС је имплементацијом европских стандарда у домену тржишта електричне енергије високо поставио лествицу у области рада оператора преносног система и зато тражи најбоље инжењере за иновативне процесе у Сектору за билатерално тржиште електричне енергије.

Будући посао нуди вам:

 • Рад у окружењу најбољих стручњака из области енергетике

 • Рад на развоју нових тржишних процеса

 • Рад у европским групама и европским пројектима

 • Развој интерперсоналних вештина

 • Комуникацију са међународним експертима из области тржишта електричне енергије

 • Могућност професионалног развоја и напредовања

 • Учествовање на развоју тржишног модела интеграције обновљивих извора енергије на тржиште електричне енергије у Србији

 • Самостално вођење пројеката имплементације нових тржишних процеса

 • Комуникација са релевантним енергетским институцијама и учесницима на тржишту електричне енергије – Министарством рударства и енергетике, Агенцијом за енергетику Републике Србије, операторима дистрибутивног и затвореног дистрибутивног система, снабдевачима, произвођачима, берзама електричне енергије и операторима преносног система чланица европске интерконекције

Од вас се очекује да: 

 • сте спремни за рад у проактивном окружењу и стицање нових знања

 • сте спремни за рад у мултифункционалном тиму младих и талентованих особа

 • учествујете у администрацији и развоју билатералног тржишта електричне енергије у Србији

 • учествујете у администрацији дневних планова рада учесника на тржишту електричне енергије у процесу планирања дан унапред и изради Дневног плана рада ЕЕС

 • учествујете у размени и усаглашавању дневних планова рада учесника на тржишту са суседним операторима преносних система и координационим центрима

 • учествујете у администрацији база података за потребе израде Дневних планова рада ЕЕС

 • учествујете у осталим пословним активностима, пројектима, презентацијама из домена тржишта електричне енергије – изради енергетског биланса Републике Србије, обезбеђивању уговорног оквира са суседним операторима преносних система за усаглашавање прекограничних размена електричне енергије и др.

 • учествујете у стратешким иницијативама за трансформацију и дизајн тржишта електричне енергије

 • учествујте у идентификовању и процени недостатака решења тржишних процеса укључујући квантификацију пословних одлука, смањење ризика и адекватно планирање

А поседујете:

 • Висока стручну спрему - академске студије, мин. 240 ESPB бодова, из области Електротехнике - енергетике

 • Знање из MS Оffice – средњи ниво

 • Знање из енглеског језика – средњи ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставите нам CV електронски путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор.

Конкуришите путем линка:

https://poslovi.infostud.com/posao/Inzenjer-za-bilateralno-trziste-elektricne-energije/Elektromreza-Srbije-ad/519900?esource=search&emedium=5&item_index=142&elist=1

Инжењер за администрацију балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије

Будући посао нуди вам:

 • рад у окружењу најбољих стручњака из области енергетике

 • развој интерперсоналних вештина и могућност професионалног развоја и напредовања

 • рад у оквиру европских институција и учешће у регионалним и европским пројектима

 • oтворену комуникацију са међународним експертима из области тржишта електричне енергије

 • учествовање на развоју тржишног модела и интеграцији обновљивих извора енергије на тржиште електричне енергије у Србији

 • рад на софистицираним софтверским решењима за управљање тржишним процесима и анализу тржишта електричне енергије

 • самостално вођење пројеката имплементације нових тржишних процеса

 • комуникацију са релевантним енергетским институцијама и учесницима на тржишту електричне енергије – Министарством рударства и енергетике, Агенцијом за енергетику Републике Србије, операторима дистрибутивног и затвореног дистрибутивног система, снабдевачима, произвођачима, операторима преносног система чланица европске интерконекције

Од вас се очекује да: 

 • сте спремни за рад у проактивном окружењу и стицање нових знања

 • сте спремни за рад у мултифункционалном тиму младих и талентованих особа

 • учествујете у администрацији и развоју балансног тржишта електричне енергије у Србији

 • учествујете у администрацији балансне одговорности учесника на тржишту електричне енергије

 • учествујете у интеграцији националног балансног тржишта у регионално и јединствено европско тржиште електричне енергије

 • учествујете у осталим пословним активностима, пројектима, презентацијама из домена тржишта електричне енергије - доделе преносних капацитета, издавања гаранција порекла, транспарентности кључних тржишних података и др

 • учествујете у стратешким иницијативама за трансформацију и дизајн тржишта електричне енергије

 • учествујте у идентификовању и процени недостатака решења тржишних процеса укључујући квантификацију пословних одлука, смањење ризика и адекватно планирање

А поседујете:

 • Висока стручну спрему - академске студије, мин. 240 ESPB бодова, из области Електротехнике - енергетике

 • Знање из MS Оffice – средњи ниво

 • Знање из енглеског језика – средњи ниво

* Претходно радно искуство није потребно

Уколико желите да постанете део нашег тима и испуњавате све наведене услове, доставите нам CV електронски путем сајта poslovi.infostud.com или путем поште Сектору за развој људских потенцијала на адресу Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, Кнеза Милоша 11.

Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор.

Конкуришите путем линка:

https://poslovi.infostud.com/posao/Inzenjer-za-administraciju-balansne-odgovornosti-i-balansnog-trzista-elektricne-energije/Elektromreza-Srbije-ad/519901?esource=search&emedium=5&item_index=144&elist=1

Инжењер за оперативно управљање – диспечер PДЦ

https://poslovi.infostud.com/posao/Inzenjer-za-operativno-upravljanje-dispecer-RDC/Elektromreza-Srbije-ad/521607?esource=search&emedium=6&item_index=165&elist=1

Слике

 • /uploads/attachment/vest/2777/Picture3.png
 • /uploads/attachment/vest/2777/Picture1.jpg
 • /uploads/attachment/vest/2777/Picture2.jpg