Навигација

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ „MGI/Complete Genomics – Др Раде Дрманац" СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

Компанија MGI/Complete Genomics, у сарадњи са Фондацијом Ана и Владе Дивац, објављује конкурс за доделу стипендија студентима Електротехничког факултета, Математичког факултета и Биолошког факултета Универзитета у Београду.

Конкурс је отворен од 8. маја до 8. јуна 2023. године.

Стипендије ће се додељивати студентима који у октобру 2023. године уписују први пут студије првог, другог или трећег степена академских студија, и то:

  1. За студенте IV године основних студија, у месечном износу од 80 USD у току трајања једне школске године,
  2. За студенте I године мастер студија, у месечном износу од 100 USD у току трајања једне школске године,
  3. За студенте I, II или III године докторских студија, у месечном износу од 120 USD у току трајања једне школске године.

Више информација и услове конкурса можете причитати овде:
https://www.divac.com/Konkursi/3399/KONKURS-ZA-DODELU-STUDENTSKIH-MGIComplete.shtml


The company MGI/Complete Genomics, in cooperation with the Ana and Vlade Divac Foundation, announces a scholarships program for students of the School of Electrical Engineering, Faculty of Mathematics and Faculty of Biology at the University of Belgrade.

The applications are open from May 8 to June 8, 2023.

Scholarships will be awarded to students enroledl in BSc, MSc or PhD academic studies for the first time in October 2023, namely:

  1. For students of the IV year of undergraduate studies, in the monthly amount of 80 USD for the duration of one school year,
  2. For students of the 1st year of graduate studies, in the monthly amount of 100 USD for the duration of one school year,
  3. For students in the 1st, 2nd or 3rd year of PhDstudies, in the monthly amount of 120 USD for the duration of one school year.

More information and conditions of the scholarship program can be found here:
https://www.divac.com/Konkursi/3399/KONKURS-ZA-DODELU-STUDENTSKIH-MGIComplete.shtml