Навигација

Кoнкурс зa дoдeлу Нaгрaдe Зaдужбинe Ђoкe Влajкoвићa зa нajбoљи нaучни рaд млaдих нaучних рaдникa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду

Рок за подношење пријава је од 13.12.2021. године до 28.01.2022. године.
Детаље конкурса погледајте овде.

Пријава на конкурс