Навигација

Кoнкурс зa дoдeлу Нaгрaдe Зaдужбинe Ђoкe Влajкoвићa

Рок за подношење пријава је од 14. децембра 2020. године до 29. јануара 2021. године.

Детаљи конкурса су дати у Прилогу.