Навигација

EUROWEB PLUS - Erasmus Mundus акција 2 - СТИПЕНДИЈЕ за мобилност

EUROWEB PLUS - Erasmus Mundus акција 2 - СТИПЕНДИЈЕ за мобилност

Рок за пријаву: 10. јун - 24. август 2015. године

Презентација пројекта: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/

Online пријава: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/application/applicant/

EUROWEB PLUS је међународни пројекат академске мобилности у коме учествује девет универзитета из Европске уније и девет универзитета са простора Западног Балкана.

Фокус пројекта је на следећим тематским областима: рачунарство и програмирање, електротехника, математика и информатика, машинство, финансијско инжењерство и сл. 

Студенти одговарајућих факултета и студијских програма Универзитета у Београду могу да се пријаве за боравак искључиво на неком од партнерских универзитета из Европске уније и искључиво у областима и за програме које су универзитети понудили за текући позив Еуровебплус пројекта:

  УНИВЕРЗИТЕТ ЗЕМЉА ЛИНК ЗА ПОНУДУ
1. Malardalen University
(координатор пројекта)
Шведска http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/mdh/
2. Universita degli Studi dell'Aquila Италија http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/UDA_offer.pdf
3. VU University Amsterdam Холандија http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/VU_offer.pdf
4. Universität Paderborn Немачка http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/UP_offer.pdf
5. Åbo Akademi University Финска http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/TUCS_offer.pdf
6. Sofia University St. Kliment Ohridski Бугарска https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university/international_relations/contacts
7. University of Osijek Хрватска http://www.unios.hr/?g=5&i=40
8. Universitat de les Illes Balears Шпанија http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/UIB_offer.pdf
9. Politehnica University, Bucharest Румунија http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/PUB_offer.pdf

Пројекат подржава следеће нивое мобилности:

 • Основне студије – размена
 • Мастер студије – размена
 • Докторске студије – размена
 • Постдокторске студије – размена
 • Докторске студије – целокупне студије
 • Мастер студије – целокупне студије
 • Размена наставног и ненаставног особља

Документи* потребни за пријављивање:

 • Online апликација
 • Скениран пасош
 • Транскрипт оцена (преведен од стране судског тумача) или диплома (преведена од стране судског тумача)
 • Биографија и кратко мотивационо писмо (на енглеском)
 • Потврда о знању језика (енглеског, или језика универзитета-домаћина за који се конкурише)
 • Писмо препоруке релевантног професора (на енглеском)

*Валидност свих докумената се проверава.

Пријављивање се искључиво врши коришћењем online апликационог система!

Молимо Вас да пре пријаве пажљиво прочитате упутство, и да одаберете циљну групу (TG – Target Group) према свом статусу у тренутку пријаве.

Линк за детаљно упутство за процедуру пријављивања је:
http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/download/MobileMe-ManualForApplicants.pdf

TG1 - Ако сте запослени на Универзитету у Београду, или сте у тренутку пријаве још увек студент Универзитета у Београду.
TG2 – Сви држављани Републике Србије са одговарајућим квалификацијама за ниво за који се пријављују, укључујући и лица која су завршила студије на Универзитету у Београду и тренутно немају статус студента или запосленог на УБ.
TG3 - Лица угрожена по социјалном или политичком основу. Финансијски основ се неће признавати.

Горе наведени описи циљних група су оквирни. На следећем линку обавезно погледајте детаљне описе циљних група и друге важне информације за кандидате:
http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php?choice=application

Презентације ЕУ партнерских универзитета и контакт особе задужене за EUROWEB PLUS пројекат могу се наћи на:
http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php?choice=partners

Важна напомена за студенте који се пријављују за размену: Пре него што пошаљете пријаву, неопходно је да се консултујете са надлежним професорима на свом факултету, као и да се у надлежној служби факултета распитате о свим пратећим административним процедурама у вези са својим статусом на Универзитету у Београду, и сл.

Важно: За размену и целе студије не могу се пријавити лица која су у протеклих 5 година боравила у Европској унији 12 или више месеци, а што укључује резиденцијални, студијски или боравак по основу запослења (туристички боравци нису обухваћени овим ограничењем).

Контакт на Универзитету у Београду: Сектор за међународну сарадњу
jovana.ilic@rect.bg.ac.rs | 011.3207.452