Навигација

Web Developer и Android Developer

Предузеће EuroICC, Београд је расписало оглас за нова два радна места: Web Developer и Android Developer

 Android Developer

Од кандидата се очекује следеће:

 • Добро познавање језика Java
 • Познавање Android SDK
 • Познавање SQL-а
 • Познавање енглеског језика

Предности:

 • Искуство у раду са развојним окружењем Eclipse
 • Познавање iPhone развојног окружења Xcode и Objective-C

Web Developer

Од кандидата се очекује следеће:

 • Познавање једног или више језика из следеће групе: PHP, Ruby и Python
 • HTML/CSS/JavaScript
 • Рад са базама података
 • Познавање макар једног web framework-a
 • Познавање енглеског језика

Уколико сте спремни да прихватите изазове и рад на занимљивим пројектима у
динамичном окружењу, пошаљите Вашу биографију на адресу info@euroicc.com.