Навигација

Предузеће ЕМА тражи заинтересоване кандидате према опису у даљем тексту

Предузеће ЕМА (www.ema.si, www.bluetraker.com) тражи заинтересоване кандидате према опису у даљем тексту.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити имејлом на: job@ema.si или на sasa.vojvodic@ema.si

Инжењер са искуством за развој електронских кола и уређаја - Electronic Hardware Designer

Услови

 • стручна спрема - VII степен/магистериј/докторат - смер електротхеника, елетроника, рачунарска техника
 • минимално 5 година радног искуства из области пројектовања аналогних и дигиталних електронских кола употребом CAD програмских алата, посебно употреба Altium Designer-a
 • практична знања употребе врхунских мерних инструмената - посебно Mixed Signal Osciloscope Lab View итд.
 • веома добро знање енглеског језика
 • возачки испит Б категорије

Опис рада и послова

 • Развој и пројектовање дигиталних, аналогних и комуникационих електронских кола и веза
 • Симулација електронских кола
 • Припрема прототипова
 • Извођење мерења
 • Рад на развојно-истраживачким пројектима

Главни инжењер за управљање производњом електронских кола и уређаја

Услови

 • Стручна спрема - минимално VII степен - смер електротхеника, елетроника
 • Минимално 3 године радног искуства из области сличних послова, посебно управљања производњом електронских кола и уређаја
 • Добро знање енглеског језика (говор, писање)
 • Возачки испит Б категорије

Захтевана знања и вештине

 • Познавање стандарда система квалитета у производњи електронских кола, посебно IPC стандарда
 • Познавање опреме и система за тестирање електронских кола у производњи и шире

Опис рада и послова

 • Израда планова рада прозводње
 • Анализа изведбених планова производње
 • Распис и закључак производње
 • Надзор над материјалним пословањем прозводње телематике
 • Надзор и распоред запослених радника у производњи
 • Уређивање личне одговорности запослених
 • Аргументовање и вредновање променљивих делова стимулације запослених у производњи телематике
 • Учествовање при запошљавању кадрова за производњу
 • Припрема контролних поступака на основи индустријских стандарда квалитета
 • Анализа квалитета у различитим фазама производње с аспектом на примену индустријских стандарда
 • Корективне акције на бази анализа
 • Комуникација са оделењем развоја из области техничких и технолошких питања
 • Координација поступака са оделењем развоја у вези са сертификовањем уређаја (CE, EMC, типска одобрења)
 • Повремени рад на развојно истраживачким пројектима
 • Управљање добављачима (произвођачи штампаних плоча, монтажа електронских компоненти)
 • Управљање набавком електронских и других компонената