Навигација

PLC И JAVA ПРОГРАМЕРИ

ASYSTEL NEARSHORING SERVICES ћерка фирма италијанске фирме ASYSTEL обајвљује потребу за кандидатима следећих профила:

1. ПРОГРАМЕР за PLC Siemens

Кандидат кога желимо да запослимо треба да поседује следеће:

 • Диплому из техничких наука (електротехника, електроника, роботика, информатика)
 • Неопходно претходно искуство од најмање 2-3 године у програмирању PLC Siemens, у програмском језику  KOP и AWL за S7-300/400
 • Треба да буде моментално на располагању
 • Познавање уређаја за контролу мотора (погона, инвертора, итд.)
 • Способност читања електронских шема
 • Добро познавање писаног и говорног енглеског
 • Додатну предност представаља познавање програмирања PLC -Allen Bradely (PLC5, ControlLogix)

Профил кандидата употпуњује способност решавања проблема, поузданост, озбиљност и флексибилност.

Предност имају кандидати са познавањем италијанског језика.
Изричито се захтева спремност на периодицну и привремену промену места боравка на интернационалном нивоу ради имплементације подизања система у радно стање.

Кандидат који буде одабран, уз иницијалну подршку сениора техничког персонала, спроводиће развој софтвера за аутоматизацију за платформе Siemens STEP7 намењених за контролу линија и уређаја за аутоматско управљање.

2. ЈУНИОР ПРОГРАМЕР за PLC Siemens

Тражимо техничара, јуниор програмера за PLC Siemens који поседује минимум искуства (6-12 месеци) у програмирању у језицима KOP и AWL за S7-300/400.
Кандидат кога желимо да запослимо треба да поседује следеће:

 • Диплому из техничких наука (електротехника, електроника, роботика, информатика)
 • Добро познавање писаног и говорног енглеског
 • Способност читања електронских шема

Предност имају кандидати са познавањем италијанског језика.

Профил кандидата употпуњује способност решавања проблема, поузданост, озбиљност и флексибилност.

Изричито се захтева спремност на периодицну и привремену промену места боравка на интернационалном нивоу ради имплементације подизања система у радно стање.

Кандидат који буде одабран, уз иницијалну подршку сениора техничког персонала, спроводиће развој софтвера за аутоматизацију за платформе Siemens STEP7 намењених за контролу линија и уређаја за аутоматско управљање.

3. ПРОГРАМЕР Java/C++

Канидат каквог тражимо треба да поседује следеће:

 • Диплому из информатике или сродних дисциплина
 • Добро познавање програмских језика C/C++/JAVA
 • Употребу NetBeans као развојног окружења
 • Познавање база података Oracle (SQL. PL/SQL)и/или сличних релационих база података
 • Једна/две године искуства на пословима у оквиру средњих и великих пројеката у истакнутим корпоративним доменима.
 • Добро познавање писаног и говорног енглеског

Профил кандидата употпуњује наглашена способност решавања проблема, поузданост, озбиљност и флексибилност.

Изричито се захтева спремност на периодицну и привремену промену места боравка на интернационалном нивоу ради имплементације подизања система у радно стање.

У предности су кандидати са познавањем италијанског језика.

Изричито се захтева спремност на промену места боравка на интернационалном нивоу.


ПРИЈАВЕ ЗА РАДНО МЕСТО послати на mail: smiljana.pesic@asystel.it
Subject пријаве треба да буде: „ПРИЈАВА – [Име и презиме кандидата] + [Назив радног места за које се аплицира]“

Обавезно прикључити у attachment-u свој CV (као посебан документ), на Енглеском или Италијанском језику, са наведеним свим релевантним стручним знањима поменутим у опису посла за које се кандидат пријављује, наведеним претходним радним искуством, и одвојено наведеним језицима које кандидат говори са степеном знања тих језика. Знање Енглеског језика је обавезно.