Навигација

Институт Михајло Пупин тражи младе и амбициозне сараднике

Институт Михајло Пупин тражи младе и амбициозне сараднике, дипломиране инжењере електротехнике/математике, пожељно са смерова рачунарске технике и информатике.

Услови:

  • VII степен стручне спреме, Електротехнички факултет или Природно математички факултет
  • Знање програмског језика Јава
  • Познавање база података
  • Знање енглеског језика
  • Систематичност и аналитичност, комуникатовност и спремност за тимски рад

Нудимо:

  • Рад на атрактивним пројектима
  • Рад у новим технологијама и стручно усавршавање
  • Рад у креативном окружењу

Биографије можете слати на адресу: konkurs@pupin.rs

Све информације везане за овај оглас заинтересовани могу наћи на адреси: www.pupin.rs/konkurs-racsistemi

Рок за слање пријава заинтересованих је до 20.04.2012.