Навигација

Програм Универзитетске радне праксе - BGPRAKSA2012

Електротехнички факултет (26 места за праксу)

ЈКП "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ( 13 места )

Градско саобраћајно предузеће "Београд" ( 1 место )    

Јавно комунално предузеће "Београд пут" ( 2 места )

Јавно комунално предузеће "Београдске електране" ( 1 место )

Јавно радиодифузно предузеће "СТУДИО Б" ( 1 место )

Привредно друштво "Арена Београд" ( 2 места )

Јавно комунално предузеће "Градска чистоћа" ( 1 место )

Јавно комунално предузеће "Јавно осветљење" ( 2 места )

Јавно водопривредно предузеће "Београдводе" ( 1 место )

Градска управа, Секретаријат за образовање ( 2 места )

За учешће у овом конкурсу неопходно је попунити електронски  формулар  који се налази на сајту Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду, где можете пронаћи детаљније информације: www.razvojkarijere.bg.ac.rs

За пријаву на овај конкурс потребно је припремити скенирана документа и укључити их у електронски  формулар – пријаву:

  • уверење о редовном студирању (обавезно)
  • фотографију (опционо)

Кандидати који уђу у ужи избор биће у обавези да доставе оригиналну документацију на увид.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 2.4.2012.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Почетак праксе планиран је крајем априла месеца 2012.