Навигација

Две стипендије за докторске студије

Двије стипендије за кандидате за докторске студије – предност имају истраживачи у области дигиталне обраде сигнала и апликацијама веб безбједности.

Стипендије се нуде од стране Универзитета у Бањој Луци, Факултет електротехнике, за два кандидата који  испуњавају критеријуме за III циклус студијског програма "Информационих и комуникационих технологија", да учествују у програму заједничког истраживања и студије норвешког Универзитета за науку и технологију (НТНУ), Факултет за информационе технологије, математику и електротехнику.

Ови позиције се нуде у оквиру пројекта "Норвешке (НОР), Босанске (БА) и Србијанске (С) платформе за сарадњу  универзитета и индустрије у ICT R&D - NORBAS" који је подржан од стране Норвешког министарства иностраних послова у оквиру програма HERD/ICT.

Стипендије су намијењене кандидатима који су заинтересовани да постану истраживачи у области дигиталне обраде сигнала и апликација веб безбједности, (по један кандидат за сваку област), за учешће у заједничком  (заједнички студиј и истраживање) програму за двојну диплому Универзитета у Бањој Луци, Факултет електротехнике и Норвешког универзитета за науку и технологију.

Стипендисти ће студирати и радити као истраживачи на оба универзитета, тј. биће уписани као студенти односно запослени на Универзитету у Бањој Луци и истовремено као студенти на НТНУ.

Стипендија ће покривати трошкове студирања, основне животне трошкове, трошкове истраживања и све друге трошкове везане за учешће у програму за период од три године.

Из тог разлога тражимо високо мотивисане и компетентне дипломиране студенате са доказаним личним квалитетима и потенцијалом истраживача који ће морати да испуни два сета критерија оба универзитета.

Критеријуми за докторске студије

Кандидати морају бити квалификовани за докторске студије на нивоу Универзитета у Бањој Луци и НТНУ, јер морају да буду уписани на оба универзитета у циљу да се запосле као истраживачи. Ако кандидати нису уписани на неки од ових универзитета у вријеме подношења захтјева за овај позив, они ће морати да се пријаве и упишу на оба и/или онај на који нису уписани, што је прије могуће након одобравањаа стипендије, ради примања средстава и  запослења.

Основни критеријуми за aплицирање је пет година (еквивалентно 300 ЕCTS) универзитетског степена образовања са просјечном оцјеном најмање 8,00 (В) или већом, за цијеле постдипломске студије, од признатог факултета у области електронике, телекомуникација, физике или математике.

Кандидати треба да течно говорe један од службених језика БиХ (босански, српски, хрватски), и енглески језик, писање и изговор (о знању енглеског језика мора се доставити документација која потврђује познавање језика).

За више критеријума и информација о докторским студијима на оба универзитета погледајте:

  • http://www.etfbl.net  Универзитет у Бањој Луци, Факултет електротехнике, и
  • http://www.ntnu.edu/ime/research/phd норвешки Универзитет за науку и технологију, Факултет за информационе технологије, математику и електротехнику.

Критеријуми за запошљавање истраживача

Кандидати за позицију истраживача у области дигиталне обраде сигнала треба да имају искуства у обради сигнала електромагнетске теорије, теорије комуникација/мрежа и математике/физике. Циљ овог истраживања је испитивање електромагнетно индукованих сигнала и њихове интеракције са мрежама и системима неурона. Кандидати треба да буду спремни да уче неке теме везане за неуронауку и о општем систему биологије. Рад истраживача ће надгледати Асоц. др Зденка Бабић са Универзитета у Бањој Луци, Факултет електротехнике, а ко-надзор ће вршити проф. Илангко Баласингхам са Норвешког универзитета за науку и технологију.

Кандидати за позицију истраживача у области безбједности веб апликација треба да има изузетног искуства у раду са веб услугама, веб апликацијама, програму динамичне анализе, као и статичке анализе кода. Циљ овог истраживања је студирање технике за повећање перформанси, робусности, поузданост и сигурност веб сервиса. Кандидати треба да буду спремни да уче теме везане за оперативне системе, дистрибуирање и cloud computing.

Рад истражиача ће надзирати Доц. Зоран Ђурић, са Универзитета у Бањој Луци, Факултет електротехнике у  ко-надзору са проф. Данилом  Глигороским са Норвешког универзитета за науку и технологију.

Обавезе стипендиста

Стипендисти ће бити у обавези да заврше своју докторску дисертацију на основу својих истраживања у оквиру пројекта ангажовања.

Током докторских студија кандидати морају да проведу минимум 12 мјесеци на Факултету за информационе технологије, математику и електротехнику,  Норвешког универзитета науке и технологије (НТНУ) у Трондхајму, који је предвиђен за трајање од три године.

Од кандидата се очекује да учествују у другим НОРБАС пројектним активностима (нпр. у вези са заједничким истраживачким пројекатом, развоју наставног плана), присуствовање међународним конференцијама и скуповима и објављивање њиховог истраживачког рада на тему  коју истражује - најмање 3 научна рада у међународним високо котираним  часописима  и конференцијама.

Примјена процедура

Сви подносиоци захтјева морају да доставе сљедећа документа:

  1. Мотивационо писмо са два писма препоруке
  2. Информације о стручној спреми и претходном искуству (CV)
  3. Овјерену копију дипломе и списак свих испитних оцјена
  4. Доказ о знању енглеског језика
  5. Публикације и нека друга дјела за која подносилац жели да буду узета у обзир.
  6. Ако је већ уписан на докторске студије - доказ о статусу студента, са описом студијског програма и нивоа завршетка курса рада.

Сва документација треба да буде достављена лично или поштом у два примјерка, као и  скенирана верзија (на CD-у), на локалном језику (БХС) и енглеском језику, Универзитету у Бањој Луци, Универзитетском предузетничком центру, Булевар војводе Петра Бојовића 1а (НОРБАС др апликација), до 20. марта 2012.

Више информација можете добити контактирајући канцеларије пројектног особља на Универзитету у Бањој Луци, Универзитетски предузетнички центар, Булевар војводе Петра Бојовића 1а, + 387 51 340 102.